Документи

Трошкови пословања

  • Комуналне таксе
  • Комуналне накнаде
  • Цјеновник услуга јавних предузећа
  • Накнаде за уређење ГГЗ
  • Порези
  • Табеларни приказ трошкова пословања
  • Трошкови пословања у Граду Бијељина
    0.66 MB