Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

COSME - Програм конкурентности за мала и средња предузећа

slika

Од 3. јуна ове године, након потписивања Споразума између ЕУ и БиХ у Бриселу, мала и средња предузећа и предузетници из Босне и Херцеговине ће моћи учествовати у COSME Програму конкурентности предузећа и малих и средњих предузећа.
Учешће у овом програму је велика шанса малим и средњим предузећима у БиХ за приступ фондовима и пројектима ЕУ, а главни корисници овог програма ће бити предузетници као и грађани који желе основати властити бизнис (самозапослени), млади и жене предузетнице који су суочени са потешкоћама у поступку реализовања пословних идеја.

COSME је програм Европске уније са општим циљем унапређења конкурентности и одрживости малих и средњих предузећа те предвиђеним трајањем од 2014. до 2020. године и буџетом од 2,3 милијарде евра.

Заједно са програмом HORIZON 2020, COSME представља наставак активности које су се у периоду 2007-2013. успјешно спроводиле кроз Програм за предузетништво и иновације. COSME ће подржати МСП у слједећим областима:

- Побољшање приступа финансијским средствима - кроз 2 инструмента: Инструмент за кредитне гаранције и Инструмент власничког капитала за раст и развој.
- Побољшање приступа тржиштима унутар Европске уније и глобално - кроз Европску мрежу предузетништва помаже у проналажењу пословних партнера, те пружа подршку развоју предузећа уз помоћ алата развијених од стране Европске комисије.

- Стварање бољих оквирних услова за конкурентност - подржава дјеловања у циљу побољшавања оквирних услова у којима послују предузећа и подстиче развој кластера свјетске класе у ЕУ. Циљеви програма укључују бржу дигитализацију пословне заједнице и промоцију е-вјештина и е-лидерства.

- Подстицање предузетништва кроз низ активности којима се подржава спровођење Акционог плана за предузетништво 2020 (размјене, истраживања, пилот-пројекте и сл.).

Све детаљне информације можете наћи на сљедећем линку:
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/


Грантови за Мале акције Амбасаде Швајцарске

slika

Стратегија сарадње Швајцарске у БиХ усредсређује се на велике, дугорочне програме. У циљу давање подршке комплементарним иницијативама, Амбасада Швајцарске у БиХ може додатно (су)финансирати пројекте домаћих организација кроз грантове за Мале акције.
Циљ грантова за Мале акције је пружање подршке иновативним, малим и друштвено релевантним интервенцијама ограниченог трајања које доприносе постизању резултата наведених у швајцарској стратегији за сарадњу са БиХ за период 2017-2020. Постоји значајан потенцијал за додатну вриједност у Малим акцијама када се идентификују аутентични, креативни пројекти са могућим видљивим учинцима, те када је потребно испробати нова локална партнерства.
Мале акције могу имати велику видљивост и/или имати симболичан карактер, па су стога атрактивне за - дјелимично - финансирање од стране Швајцарске. Осим тога могу имати и катализаторски карактер за подржавање продора нових идеја или приступа, а могу бити заснованe и на потврђеним искуствима и праксама завршених пројеката (капитализација).
Амбасада је усредсређена на пружање подршке пројектима у свим дијеловима БиХ.

Пријаве
Амбасада моли заинтересоване да прво прочитају критеријуме прихватљивости и услове на сљедећем линку
Подносиоци пријаве могу послати електронске примјерке уредно попуњеног обрасца за пријаву и приложеног обрасца буџета на електронску адресу уз навођење предмета: „Application to the Small Actions“ (Пријава за Мале акције).
Пријаве са траженим доприносом у износу од 40.000 КМ или у већем износу морају се поднијети на енглеском језику, а остале пријаве се могу поднијети било на енглеском било на званичним језицима у БиХ.
Свака организација или установа може добити средства само за један пројекат у текућој фази Малих акција Амбасаде (2017 - јануар 2019).
Детаљне информације су на линку: https://www.eda.admin.ch/countries/bosnia-and-herzegovina/bs/home/razvojna/projekti/small-actions.html


 

Позив за достављање пројектних приједлога у оквиру Програма ЕУ COSME 2014-2020

slika

Позив за достављање пројектних приједлога у оквиру Програма ЕУ COSME 2014-2020 отворен до 19. октобра 2017. године.

Позив је усмјерен на подршку сектору малих и средњих предузећа и предузетништва у области модне индустрије и туризма. На позив се могу пријавити пројекти развоја нових производа и материјала, дизајна и производње, малопродаје и маркетинга, као и пројекти усмјерени на развој креативних индустрија у различитим облицима туризма (активни, пословни, културни туризам, и сл.) на тржишту Европске уније или на међународном тржишту.

Предметни позив за достављање пројектних приједлога подржава сљедеће активности:
- Олакшавање и учвршћивање међусекторске сарадње између транснационалних мрежа и релевантних организација (инкубатори, лабораторије, универзитети, истраживачки центри и друге организације које пружају пословну подршку)
- Пружање подршке иновативним start-up компанијама и малим и средњим предузећима за унапређење активности.

Више о самом позиву, као и детаљима аплицирања можете пронаћи на сљедећој интернет страници:
https://ec.europa.eu/easme/en/cos-einet-2017-3-04-european-incubation-networks-creativity-driven-innovation.


 

Јавни позив за подношење приједлога пројеката за додјелу бесповратних средстава у сврху преноса знања и вјештина дијаспоре у оквиру Пројекта „Уврштавање концепта миграција и развоја у релевантне политике, планове и активности у БиХ: Дијаспора за развој“

slika

Јавни позив за подношење приједлога пројеката за финансијску подршку једна је од активности у оквиру пројекта „Уврштавање концепта миграција и развоја у релевантне политике, планове и активности у Босни и Херцеговини: Дијаспора за развој“ (у даљем тексту D4D). Пројекат представља заједничку иницијативу Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине (БиХ), Амбасаде Швицарске, Развојног програма Уједињених нација (УНДП) и Међународне организације за миграције (ИОМ) у БИХ, са планираном реализацијом од 48 мјесеци (децембар 2016. – децембар 2020. године). Основни циљ пројекта је да допринесе побољшању социо-економских прилика и перспектива за жене и мушкарце у БиХ, као и унапређењу њиховог квалитета живота кроз снажнију сарадњу с дијаспором. Овај циљ ће бити постигнут кроз три кључна резултата:
1. Министарство за људска права и избјеглице БиХ и Министарство вањских послова БиХ, у сарадњи с институцијама власти на различитим разинама, користе и даље развијају своје инструменте како би активно повезали, осигурали размјену и ангажовали припаднике и организације дијаспоре.
2. Јединице локалне самоуправе усклађују своје развојне стратегије са стратешким опређељењима виших нивоа власти по питању дијаспоре, пружају квалитетније услуге дијаспори, те потичу иницијативе којима се привлаче знање и инвестиције дијаспоре у локалну заједницу.
3. Партнери из дијаспоре преносе знање и вјештине, те остварују заједничка улагања с актерима из приватног сектора у БиХ, доприносећи стварању нових радних мјеста.
У оквиру резултата 3, пројекат ће максимизирати допринос дијаспоре економском развоју БИХ, кроз пренос знања и вјештина, као и сарадњу на темељу интереса између пословних субјеката из дијаспоре и БиХ. Очекује се да ће активности имплементиране у оквиру овог позива стимулирати, олакшати и допринијети конкретним резултатима економског развоја, што ће у коначници довести до нових радних мјеста и инвестиција.
Смјернице за подносиоце пројектних приједлога објашњавају циљеве, критерије и врсту активности за дођелу средстава из пројектног фонда у оквиру резултата 3.

Цјелокупни текст Јавног позива је на линку:
http://investinbijeljina.org/download/javni_poziv_transfer_znanja_i_vjestina.pdf

Друго обавјештење за јавност о излагању нацрта плана на јавни увид - Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 2“ у Бијељини

slika

На основу члана 47. Став 3. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), и Одлуке Скупштине Града Бијељина о утврђивању Нацрта измјене Регулационог плана “Индустријска зона 2“ у Бијељини, број: 01-022-77/17 од 21.07.2017. године, Одјељење за просторно уређење Града Бијељина објављује
 

ДРУГО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД
Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 2“ у Бијељини


Обавјештава се јавност да Носилац припреме документа просторног уређења, Градска управа Града Бијељина, Одјељење за просторно уређење, ставља на јавни увид Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 2“ у Бијељини.
Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 2“ у Бијељини, ставља се на јавни увид који ће трајати 30 (тридесет дана) и то у периоду од 30.08.2017. године до 29.09.2017. године.
Нацрт плана излаже се на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина и просторијама "Дирекције за изградњу и развој града Бијељина", гдје заинтересована лица могу добити појашњења предложених планских рјешења од представника носиоца припреме и носиоца израде документа просторног уређења, сваким радним даном у времену од 08.00 до 16.00 часова.
Писмене примједбе, приједлоге и мишљења о Нацрту измјене Регулационог плана “Индустријска зона 2“ у Бијељини, доставити Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина или уписати у књигу примједби, до 29.09.2017. године.


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Одјељење за просторно уређење

Друго обавјештење за јавност о излагању нацрта плана на јавни увид - Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 4“ у Бијељини

slika

На основу члана 47. Став 3. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), и Одлуке Скупштине Града Бијељина о утврђивању Нацрта измјене Регулационог плана “Индустријска зона 4“ у Бијељини, број: 01-022-78/17 од 21.07.2017. године, Одјељење за просторно уређење Града Бијељина објављује
 

ДРУГО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД
Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 4“ у Бијељини
 

Обавјештава се јавност да Носилац припреме документа просторног уређења, Градска управа Града Бијељина, Одјељење за просторно уређење, ставља на јавни увид Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 4“ у Бијељини.
Нацрт измјене Регулационог плана “Индустријска зона 4“ у Бијељини, ставља се на јавни увид који ће трајати 30 (тридесет дана) и то у периоду од 30.08.2017. године до 29.09.2017. године.
Нацрт плана излаже се на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина и просторијама "Дирекције за изградњу и развој града Бијељина", гдје заинтересована лица могу добити појашњења предложених планских рјешења од представника носиоца припреме и носиоца израде документа просторног уређења, сваким радним даном у времену од 08.00 до 16.00 часова.
Писмене примједбе, приједлоге и мишљења о Нацрту измјене Регулационог плана “Индустријска зона 4“ у Бијељини, доставити Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина или уписати у књигу примједби, до 29.09.2017. године.


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Одјељење за просторно уређење

Друго обавјештење за јавност о излагању нацрта плана на јавни увид - Нацрт измјене Плана парцелације “Центра Велике Обарске“ у Бијељини

slika

На основу члана 47. Став 3. Закона о уређењу простора и грађењу ("Службени гласник Републике Српске" бр. 40/13, 106/15 и 3/16), и Одлуке Скупштине Града Бијељина о утврђивању Нацрта измјене плана парцелације “Центра Велике Обарске“ у Бијељини, број: 01-022-79/17 од 21.07.2017. године, Одјељење за просторно уређење Града Бијељина објављује
 

ДРУГО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ О ИЗЛАГАЊУ НАЦРТА ПЛАНА НА ЈАВНИ УВИД
Нацрт измјене Плана парцелације “Центра Велике Обарске“ у Бијељини
 

Обавјештава се јавност да Носилац припреме документа просторног уређења, Градска управа Града Бијељина, Одјељење за просторно уређење, ставља на јавни увид Нацрт измјене Плана парцелације “Центра Велике Обарске“ у Бијељини.
Нацрт измјене Плана парцелације “Центра Велике Обарске“ у Бијељини, ставља се на јавни увид који ће трајати 30 (тридесет дана) и то у периоду од 30.08.2017. године до 29.09.2017. године.
Нацрт плана излаже се на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина и просторијама "Дирекције за изградњу и развој града Бијељина", гдје заинтересована лица могу добити појашњења предложених планских рјешења од представника носиоца припреме и носиоца израде документа просторног уређења, сваким радним даном у времену од 08.00 до 16.00 часова.
Писмене примједбе, приједлоге и мишљења о Нацрту измјене Плана парцелације “Центра Велике Обарске“ у Бијељини, доставити Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина или уписати у књигу примједби, до 29.09.2017. године.


ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БИЈЕЉИНА
Одјељење за просторно уређење

Позив за подношење захтјева за Мале локалне пројекте којим директно управља Амбасада Републике Чешке у Сарајеву

slika

Позив за пријаву малих локалних пројеката за 2018. годину Амбасада Републике Чешке у Босни и Херцеговини са задовољством објављује годишњи позив за подношење захтјева за Мале локалне пројекте (МЛП) којим директно управља Амбасада Републике Чешке у Сарајеву.
Пројекти би требало да буду усмјерени у секторе:
1) Одрживи економски раст (обновљиви извори енергије);
2) Одрживо управљање природним ресурсима (системи водоснабдевања и канализације); или
3) Добро управљање и ојачана демократија. Сви пројекти треба да промовишу равноправност полова и поштују животну средину.

Средства обезбјеђена од стране Републике Чешке за сваки пројекат крећу се између 200 000 ЦЗК (око 15 000 КМ) до максималног лимита 500 000 ЦЗК (око 37 500 КМ).

Ко је квалификован да поднесе пријаву за пројекат:
Само организације које могу показати свој независан правни статус у Босни и Херцеговини могу поднијети прриједлог МЛП-а:
– локалне невладине заједнице и непрофитне организације,
– локалне академске институције које раде на локалним пројектима,
– међународне, међувладине, мултилатералне и регионалне институције, организације и агенције које се баве локалним развојним активностима,
– општинске, регионалне или националне владине институције или агенције земље примаоца који раде на локалним пројектима.

Већина средстава МЛП-а треба усмерити према локалним организацијама цивилног друштва (укључујући и невладине организације) и друге институције које раде на локалном нивоу. Остали субјекти, као што су међународне, међувладине, мултилатералне и регионалне организације, могу поднијети пријаву, под условом да раде са локалним партнерима и локалним пројектима. Слично томе, општинске, регионалне или националне владине институције могу добити средства МЛП, под условом да су њихови пројекти у суштини локалног карактера.

Подношење пријаве:
Сви приједлози укључују
1) попуњен формулар за идентификацију (XLS, 67 KB)
2) копија документа којом се доказује правни статус подносиоца захтјева у случају да није јавна институција и
3) документ који потврђује овлаштење особе за потписивање Формулара и требају се доставити на енглеском језику на папиру (ручно попуњен није прихватљив) Амбасади Републике Чешке у Сарајеву (Фрањевачка 13, 71 000 Сарајево) и у електронској форми (скениран печатом и потписом, плус оригинални формулар за идентификацију - ексел формат) путем е-маила: [email protected] и [email protected] .

Рок за подношење приједлога (у писаној и електронској форми) је 29. октобар 2017. године. Успешни кандидати требају потписати Уговор са Амбасадом Републике Чешке, највјероватније у фебруару / марту 2018. Све МЛП активности требају бити завршене најкасније до 31. октобра 2018.

За даље информације  пошалите е-мејл на: [email protected]

Јавни позив организацијама цивилног друштва/невладиним организацијама за предају приједлога пројеката у склопу пројекта регионални програм локалне демократије на Западном Балкану (ReLOaD)

slika

Град Бијељина у партнерству са развојним програмом Уједињених нација расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА РЕГИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЛОКАЛНЕ ДЕМОКРАТИЈЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ (ReLOaD)
    
ReLOaD је регионални пројекат којег финансира Европска унија (ЕУ), а реализује Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у шест земаља Западног Балкана и то: Албанија, бивша југословенска Република Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово*и Србија. Пројекат је почео 1. фебруара 2017. године и током наредне три године циљ пројекта је даље јачање партнерства између јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и цивилног друштва ширењем транспарентног приступа финансирања организација цивилног друштва (ОЦД) из буџета ЈЛС  у складу са стратешким приоритетима  и потребама становништва у заједницама.
Одабрано је првих 10 јединица локалне самоуправе (ЈЛС) са којима ће се реализoвати активности у Босни и Херцеговини и то су (азбучним редом): Бањалука, Бијељина, Јабланица, Маглај, Стари Град Сарајево, Теслић, Тешањ, Травник, Требиње и Тузла.

Град Бијељина и пројекат ReLOaD позивају све организације цивилног друштва (ОЦД)/невладине организације (НВО) из Босне и Херцеговине да доставе приједлоге пројеката који су у складу са развојним циљевима Града Бијељина из сљедећих приоритетних области:

1.   Побољшање услуга за лица са инвалидитетом на подручју града Бијељина:
1.1  Обуке и подршка за лица са инвалидитетом у циљу самозапошљавања;
1.2  Побољшање квалитета живота лица са инвалидитетом у градским и руралним подручјима;
1.3. Унапређење едукативних и креативних садржаја за дјецу са потешкоћама у развоју;

2.   Позиционирање Бијељине као туристичке дестинације:
2.1. Развој туристичких потенцијала на подручју града Бијељина;
2.2. Афирмација еко, етно  и сеоског туризма;

3.   Еколошко и спортско-рекреативно уређење јавних површина на подручју града Бијељина:
3.1. Унапређење садржаја за дјецу и младе;

4.   Унапређење културне понуде:
4.1. Организација музичко-филмских и сценских радионица и догађаја с циљем едукације и подстицања креативности код младих и дјеце;
4.2. Афирмација и промоција традиције и културне баштине националних мањина;
4.3. Унапређење културног живота у руралним подручјима;
4.4. Подршка домаћој радиности и промоција производа у руралним подручјима;

5.    Повећање обима услуга за дјецу и младе:
5.1. Јачање улоге младих у руралним заједницама;
5.2. Обуке и подстицаји за младе у циљу самозапошљавања;
5.3. Подизање свијести о значају стручних занимања у основним школама.

Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 10.000 КМ до 70.000 КМ. Једна организација цивилног друштва може поднијети више пројектних приједлога с тим да је максималан новчани износ средстава која могу бити додијељена за имплементацију пројеката једној организацији цивилног друштва током укупног трајања ReLOaD пројекта (три године) 120.000 КМ.

UNDP задржава право да не додијели сва расположива финансијска средства у случају да пројектни приједлози  не задовољавају задане критеријуме.

Дужина трајања сваког пројекта може бити од 6 до 12 мјесеци. Изабрани пројекти се требају реализовати у периоду од децембра 2017. до децембра 2018. године.

ПРАВО УЧЕШЋА:
Учешће у овом јавном позиву је отворено, на једнаким основама, за све формално регистроване ОЦД и НВО (удружење/удруга или фондација), у складу са важећим законским прописима у Босни и Херцеговини.  
Све заинтересоване организације цивилног друштва детаљне информације о условима за пријаву и критеријумима за финансирање пројеката могу пронаћи у  Смјерницама за апликанте у оквиру Јавног позива.

ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Документација за пријаву на Јавни позив за Град Бијељина се може преузети од 19. септембра до 17. октобра 2017. године, слањем захтјева са називом заинтересоване организације на e-mail: [email protected]; [email protected] и [email protected]  или лично преузимањем у Градској управи Бијељина, Инфо пулт - Главна зграда Градске управе, Трг краља Петра I Карађорђевића 1, 76 300 Бијељина, Босна и Херцеговина.

Све потребне информације и електронска верзија цијелог пакета пријавне документације може се наћи на интернет страници: www.ba.undp.org, као и на интернет страници Града Бијељина www.sobijeljina.org .

Информативни састанак у вези са позивом потенцијалним подносиоцима за предају приједлога пројеката „Отворени дан“ биће одржан у Бијељини 02. октобра 2017. године, у периоду од 13 до 15 сати у сали Скупштине града (главна зграда Градске управе).  Потенцијални подносиоци ће током састанка бити детаљније упознати са позивом, начином пријављивања, критеријумима, итд.     

Питања у вези са јавним позивом  се могу поставити путем e-mail адресе [email protected] са назнаком за ReLOaD пројекат. Питања се могу постављати до 12. октобра 2017. године. Одговори на захтјеве ће бити достављени у писаној форми у року од три радна дана од примања захтјева.

ПРЕДАЈА АПЛИКАЦИЈА:

Пријавни сет којег чине три (3) примјерка обавезне документације и један примјерак додатне документације у штампаном облику те један електронски примјерак (CD или USB) се мора доставити у затвореној коверти препорученом поштом или лично током радних дана (понедељак – петак), у периоду од 8 до 16 сати на сљедећу адресу, са назнаком за ReLOaD пројекат:

Градска управа Града Бијељина
Писарница – главна зграда Градске управе
Трг краља Петра I Карађорђевића 1
76 300 Бијељина
Босна и Херцеговина

Рок за предају апликација је 17. октобар 2017. године до 16 сати. Апликације достављене након  наведеног рока биће разматране једино у случају да поштански жиг указује на датум слања прије званичног истека рока.

Вањска страна коверте мора садржавати назив позива за предају приједлога пројеката, пуно име и адресу подносиоца, пуни назив пројекта и назнаку “Не отварати прије званичног отварања”.

О примљеној пошиљци у Градској управи ће се водити уредна евиденција и издавати потврде о пријему.

Сви подносиоци који су предали приједлоге пројеката, који су прихваћени или одбијени, биће обавијештени у писаној форми о одлуци у вези са њиховим приједлогом пројекта у року од 30 дана од дана затварања јавног позива. Резултати ће бити објављени на: www.ba.undp.org, те на интернет страници Града Бијељина (www.sobijeljina.org), као и на огласној табли. Организације чији пројекти буду одобрени ће бити дужне да их преведу на енглески језик и доставе донатору прије потписивања уговора.

Обрасци се налазе на дну странице http://sobijeljina.org/index.php?idgrupa=361&sablon=0&baner=1 са ознаком (ReLOaD).

Јавни позив за достављање понуда за ЦНЦ обрадни центар за потребе Техничке школе „Михајло Пупин“ Бијељина (школска машина) у склопу Пројекта „Континуираном инстутиционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“

На основу Уговора између Међународне организације рада (ИЛО/МОР) и Града Бијељина, број 02-014-11/17 од 13.06.2017. године, о имплементацији Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“ у оквиру програма БиХ/15/01/ЕУР – Локална партнерства за запошљавање (ЛЕП) у БиХ, расписује се


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЦНЦ ОБРАДНИ ЦЕНТАР ЗА ПОТРЕБЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ „МИХАЈЛО ПУПИН“ БИЈЕЉИНА (ШКОЛСКА МАШИНА) У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА „КОНТИНУИРАНОМ ИНСТУТИЦИОНАЛНОМ САРАДЊОМ ДО ОДРЖИВИХ РАДНИХ МЈЕСТА У БИЈЕЉИНИ“


1. Увод

Пројекат „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“  представља системски приступ свих релевантних актера на успостављању функционалног модела за повећавање могућности одрживог запошљавања на простору Града Бијељина у складу са потребама привреде. Град Бијељина је водећи партнер на Пројекту, а партнери су ЈУ Завод за запошљавање Републике Српске, ЈУ Техничка школа „Михајло Пупин“ Бијељина, Привредна комора Републике Српске -  подручна привредна комора Бијељина, Факултет пословне економије Бијељина и предузећа „СТЕЦО ЦЕНТАР“ д.о.о. Бијељина и „МЕГА ДРВО“ д.о.о. Бијељина. Пројекат се реализује у оквиру Програма Међународне организације рада „Подршка локалним партнерствима за запошљавање у Босни и Херцеговини“, а који финансира Европска Унија. Набавка ЦНЦ обрадног центра за унапређење капацитета у пружању квалитетније практичне обуке у ССШ "Михајло Пупин" у Бијељини представља једну од пројектних активности.

2. Предмет јавног позива

У сврху реализације резултата Пројекта из тачке 1. овог Јавног позива, Р2: „Ојачани капацитети ССШ "Михајло Пупин" Бијељина за извођење стручне праксе и обуке" позивамо произвођаче ЦНЦ обрадних центара да се пријаве на Јавни позив за достављање понуда за набавку ЦНЦ обрадног центра у циљу јачања капацитета ССШ "Михајло Пупин" за дугорочно стварање квалитетног стручног кадра из области обраде дрвета и метала.  
Процијењена вриједност набавке износи (без ПДВ-а) максимално: 63.750,00 КМ.

3. Услови за квалификацију/захтјеви које понуђач треба испунити

ЦНЦ обрадни центар за потребе Техничке школе „Михајло Пупин“ Бијељина (школска машина) треба да задовољава сљедеће карактеристике:

Нумерички обрадни центар са 5 оса, за производњу намјештаја, врата, обраду плочастог материјала и других елемената за намјештај.  Машина треба да је опремљена фиксним магацином алата (до 10 алата). Треба да има радну јединицу и јединицу за бушење. Радни сто има покретне вакумске папуче за квалитетно позиционирање обрадака различитог облика и димензија.  
Радни притисак је до 9 bar. Инсталисана снага до 22 KW.
Прикључак за одсис Ø 120-180 mm.
Машина је опремљена стандардним рачунаром, са одговарајућим оперативним системом и софтвером за управљање и програмирање, сљедећих техничких карактеристика:

- Радни простор машине (Working areas), мин. 3000 x 1600 mm  X-Y осе;
- Број оса мин. 3 (пожељно  5 радних оса);
- Снага мотора 7,5 – 15 kW (главног);
- Брзина хода дуж X и Y осе 60-120 m/min;
- Брзина хода дуж З осе 15-30 m/min;
- Ход дуж З осе 200-350 mm;
- Брзина алата (број обртаја) 18000-24000 rpm;
- Магацин алата – 10 или више алата;
- Јединица за бургије (независна вретена вертикална и хоризонтална) :  20 и више вертикалних, 10 и више хоризонталних;
- Број обртаја независних вретена  (бургије) 6000-8000 rpm;
- Интегрисана тестера дуж X осе – пречник min. 100 mm (0-90˚ пречник  150 mm)
- Одговарајући оперативни систем, управљачки софтвер  од произвођача (G – code), пожељно један од стандардних.

 4. Критеријуми за избор најповољнијег понуђача

Понуђена цијена услуга треба укључивати све обавезе везане за наведену набавку, тј: цијена понуде садржи све накнаде које уговорни орган треба платити понуђачу и не може прећи суму од 63.750,00 КМ.

Имајући у виду да се Пројекат финансира из средстава ЕУ сви трошкови су ослобођени плаћања  ПДВ-а, тако да све понуде морају бити исказане без ПДВ-а.
Потврда за ослобођање од плаћања увозних даџбина при увозу робе и за ослобађање од плаћања ПДВ-а при набавци добара и услуга у БиХ у оквиру Пројекта ће бити достављена након потписивања Уговора са одабраним добављачем.

Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних који су наведени у овом јавном позиву.

Очекивани рок за извршење набавке је октобар 2017. године.

5. Рок за подношење захтјева

Крајњи рок за достављање пријава са пратећом документацијом по овом Јавном позиву је 04.10.2017. године.

6. Начин пријаве и резултати Јавног позива

Пријаве са финансијском понудом и техничком спецификацијом треба да буду достављене у двије одвојене коверте најкасније до 04. октобра 2017. године до 12.00 часова, путем поште, или лично на адресу:
- Градска управа Града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића 1, 76300 Бијељина са назнаком НЕ ОТВАРАЈ - Набавка ЦНЦ обрадног центра за потребе Техничке школе „Михајло Пупин“ Бијељина (школска машина), у оквиру Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“, доставити: Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције.

Комисија ће прегледати све приспјеле понуде и на основу критеријума за избор најповољнијег понуђача донијети одлуку о најповољнијем добављачу.

5. Додатне информације
Додатне информације по овом Јавном позиву могу се добити у Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције Града Бијељина, тел: 055/233 169; 233 132.

Број: 02-014-1-1421/17                   
Датум: 19.09.2017. године


ГРАДОНАЧЕЛНИК

Мићо Мићић

Јавни позив за додјелу средстава за подстицај развоја малих предузетника на подручју Града Бијељина за 2017. годину

На основу члана 41. став 2. алинеја г) Закона о развоју малих и средњих предузећа („Службени гласник Републике Српске“, број: 50/13), члана 16. став 1. тачка 3. и члана 9. став 1. и 2. Одлуке о оснивању Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина („Службени гласник Града Бијељина“, број: 32/16) и члана 27. став 1. тачка 3. и члана 16. став 1. и 2. Статута Агенције за развој малих и средњих предузећа („Службени гласник Града Бијељина“, број: 4/17), члана 11. Правилника о начину остваривања субвенција за подстицај развоја МСП-а и самосталних предузетника („Службени гласник Града Бијељина“, број: 7/17), а у складу са Програмом рада Агенције за развој малих и средња предузећа Града Бијељина за 2017. годину, директор Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина расписује:


Јавни позив за додјелу средстава за подстицај развоја малих предузетника на подручју Града Бијељина за 2017. годину
 

1. Предмет

Предмет Јавног позива је додјела бесповратних финансијских средстава у складу са чланом 9. став 1. Одлуке о оснивању Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина ("Службени гласник Града Бијељина" број 32/16), додјељују се подстицајна средства за развој малих и средњих предузећа из буџета оснивача у циљу побољшања општих услова за развој и конкурентност малих и средњих предузећа на подручју Града Бијељина, а у складу са Програмом рада Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина за 2017. годину.

2. Намјена

Право учешћа на јавном позиву имају самостални предузетници који имају статус малог предузетника. Регистровани за обављање дјелатности у области:
- Производне и
- Услужне дјелатности.
Средства су намијењена за:
- Запошљавање нових радника
- Набавку машина, опреме и алата
- Улагања у технолошка унапређења.
Право на субвенцију за подстицај развоја мсп-а код Агенције за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина (у даљем тексту: Агенције) имају мали предузетници који су регистровани на подручју Града Бијељина. Средства се обезбјеђују из буџета Града Бијељина, буџетска ставка - подстицај развоја малих и средњих предузећа, у износу од 20.000 КМ. Субвенција се може додијелити у износу највише до 4.000 КМ.

3. Услови и критеријуми

Право на субвенцију имају мали предузетници који испуњавају следеће услове:
1. Да су регистровани за обављање производне или услужне дјелатности прије објаве јавног позива за додјелу субвенције,
2. Да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом,
3. Да је лице за које се тражи субвенција било на евиденцији Завода за запошљавање - Биро Бијељина, прије објаве јавног позива,
4. Да имају највише три (3) запослена радника,
5. Да редовно измирују обавезе према Граду Бијељина (порез на непокретности и комуналне таксе),
6. Да посједују фактуру или предрачун за набавку основних средстава или друга улагања у регистровану дјелатност из 2017. године,
7. Да нису добијали подстицајна средстава од Агенције у предходној години,
8. Да испуњавају и друге услове утврђене Јавним позивом и Правилником о начину остваривања субвенција за подстицај развоја МСП-а и самосталних предузетника.

Право на субвенцију не могу остварити: удружења грађана, дјелатности из области игара на срећу и трговине, државни органи, организације и други корисници буџетских средстава. Право на субвенцију не могу остварити ни предузетници који су користили средства по неком другом програму, а нису испоштовали уговорну обавезу по неком од претходних програма. Право на субвенцију не могу остварити предузетници код којих се утврди злоупотреба додијељених средстава. Врста дјелатности, утврђује се искључиво према регистрованој претежној дјелатности. Претежна дјелатност не може се мијењати у току јавног позива за додјелу субвенције.

4. Потребна документација

Мали предузетници уз прописани образац захтјева, прилажу и следећа документа:
1. Рјешења о регистрацији малог предузетника,
2. Увјерење о регистрацији пореског обвезника ЈИБ,
3. Увјерење о измиреним пореским обавезама, од Пореске управе Републике Српске,
4. Увјерење о броју запослених радника и измиреним обавезама према радницима, од Пореске управа Републике Српске
5. Увјерење о измиреним обавезама према Граду Бијељина, порез на непокретности и комуналне таксе, издаје Пореска Управа Републике Српске,
6. Пореска пријава за малог предузетника за последња два мјесеца, образац 1007 (оригинал или копија),
7. Фактура или предрачун за набавку уз овјерену изјаву да је набавка у току,
8. Комисија задржава право да поред наведених накнадно затражи и додатне документе и доказе, релевантне при одлучивању о поднесеној пријави.

Документа под тачкама 1, 2, могу бити оригинали или овјерене фотокопије које не могу бити старије од три мјесеца.
Документа под тачкама 3, 4, и 5 морају бити оригинали и не могу бити старији од 6 мјесеци.
Пријавни образац за додјелу субвенције у потпуности мора бити читко попуњен и овјерен од стране власника, јер у противном се неће узети у разматрање.

5. Разматрање захтјева

На приједлог именоване Комисије директор Агенције доноси одлуку о додјели средстава, а са сваким корисником субвенције појединачно се закључује уговор којим се уређују међусобна права и обавезе.

6. Закључивање уговора

При потписивању уговора корисник субвенције који запошљава нове раднике је дужан да донесе; Увјерење да су лица која се запошљавају била на евиденцији Завода за запошљавање Биро Бијељина прије расписивања јавног позива, пријаве радника (oбразац ПД 3100 из Пореске управе) и бјанко овјерену и потписану мјеницу са мјеничном изјавом, као инструмент обезбјеђења. При потписивању уговора корисник субвенције за повећање продуктивности и конкурентности; набавку основних средстава и опреме и улагање у технолошка унапређења дужан је да донесе фактуру о куповини истог, те бјанко овјерену и потписану мјеницу са мјеничном изјавом, као инструмент обезбјеђења.

7. Дозначавање субвенције

Субвенција се дозначава у укупном износу, а у складу са уговором. Коначна исплата средстава се врши из Трезора Града Бијељина.

8. Начин и рок за подношење захтјева

Захтјев и са потребном документацијом достављају се лично у Агенцију или путем поште у запечећеном коверту на адресу;

Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина улица Меше Селимовић 22А, Поштански фах 187 Бијељина са назнаком ‘’Пријава на јавни позив за додјелу средстава за подстицај развоја малих предузетника на подручју Града Бијељина - НЕ ОТВАРАТИ.’’

Непотпуни и неблаговремени захтјеви неће се узимати у разматрање.

Датум отварања: 19. септембар 2017. године
Датум затварања: 31. октобар 2017. године

9. Остале напомене

Јавни позив, образац захтјева и Правилник о начину и условима остваривања субвенција за подстицај развоја МСП-а и самосталних предузетника(„Службени гласник Града Бијељина“, број: 7/17), доступни су и на wеб страни www.agencijamsp.com

Број: 646/17
Датум: 13. септембар 2017. годинe

 

ДИРЕКТОР
Славиша ЈОВАНОВИЋ

Одлука о избору правног лица које ће вршити превоз на подручју Града Бијељина у поступку Јавног позива број: 02-014-1-1259/17 од 25.08.2017. године

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број: 97/16), члана 11. Закона о Граду Бијељина („Службени гласник РС“, број: 70/12), члана 71. Статута Града Бијељина (''Службени гласник Града Бијељина'', број: 9/17) и члана 6. став 5) Правилника о јавном позиву за вршење такси превоза на подручју Града Бијељина за правна лица (''Службени гласник Града Бијељина'', број: 16/17) , Градоначелник д о н о с и :
 

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРАВНОГ ЛИЦА КОЈЕ ЋЕ ВРШИТИ ПРЕВОЗ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА у поступку Јавног позива број: 02-014-1-1259/17 од 25.08.2017. године

   
I
У поступку јавног позива, објављеном у дневном листу Ослобођење - Оглас од 28.08.2017. године и на веб страници Града Бијељина, а која се односи на: “Прикупљање пријава правних лица за вршење такси превоза на подручју Града Бијељина, са 24 возила” број: 02-014-1-1259/17 од 25.08.2017. године, пријаве су доставили следећи понуђачи:

1.    ДОО „Call a Cab“ Бијељина.

II
Након разматрања приспјелe пријаве установљено је да пријава понуђача ДОО „Call a Cab“ Бијељина, у потпуности испунила услове предвиђене Јавним позивом за прикупљање пријава и избор најповољнијег понуђача за обављање такси превоза као правног лица на подручју Града Бијељина.

На основу свега горе наведеног утврђује се ранг листа за јавни позив: „Прикупљање пријава правних лица за вршење такси превоза на подручју Града Бијељина, са 24 возила“   број: 02-014-1-1259/17 од 25.08.2017. године:

Ред.бр. Понуђач Број возила

Најмања просјечна старост возила

1.

ДОО „Call a Cab“ Бијељина

24 Нова возила (2017. годиште)

и оцијењено да је најповољнији понуђач:

ДОО „Call a Cab“ Бијељина са 24 возила која су 2017. годиште.

III
Записник о оцјени понуда број: 02-014-1-1203/17 од 22.09.2017. године је саставни дио ове Одлуке о избору најповољнијег понуђача.

IV
Против ове одлуке дозвољена је жалба Градоначелнику која се може изјавити најкасније у року од 15 дана од дана пријемa исте.

Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно или препорученом поштанском пошиљком.

Жалба се подноси у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три, како би могла бити уручена квалификованом кандидату или изабраном понуђачу и другим странкама у поступку.

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на web-страници Града Бијељина (www.sobijeljina.org).

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК ГРАДА БИЈЕЉИНА


Број: 02-014-1-1450/17              
Бијељина    
Датум: 22.09.2017.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Мићо Мићић

Јавни позив за подношење приједлога пројеката за додјелу бесповратних средстава у сврху преноса знања и вјештина дијаспоре у оквиру Пројекта „Уврштавање концепта миграција и развоја у релевантне пол
0.69 MB