Документи

Јавни позиви, конкурси, огласи

COSME - Програм конкурентности за мала и средња предузећа

slika

Од 3. јуна ове године, након потписивања Споразума између ЕУ и БиХ у Бриселу, мала и средња предузећа и предузетници из Босне и Херцеговине ће моћи учествовати у COSME Програму конкурентности предузећа и малих и средњих предузећа.
Учешће у овом програму је велика шанса малим и средњим предузећима у БиХ за приступ фондовима и пројектима ЕУ, а главни корисници овог програма ће бити предузетници као и грађани који желе основати властити бизнис (самозапослени), млади и жене предузетнице који су суочени са потешкоћама у поступку реализовања пословних идеја.

COSME је програм Европске уније са општим циљем унапређења конкурентности и одрживости малих и средњих предузећа те предвиђеним трајањем од 2014. до 2020. године и буџетом од 2,3 милијарде евра.

Заједно са програмом HORIZON 2020, COSME представља наставак активности које су се у периоду 2007-2013. успјешно спроводиле кроз Програм за предузетништво и иновације. COSME ће подржати МСП у слједећим областима:

- Побољшање приступа финансијским средствима - кроз 2 инструмента: Инструмент за кредитне гаранције и Инструмент власничког капитала за раст и развој.
- Побољшање приступа тржиштима унутар Европске уније и глобално - кроз Европску мрежу предузетништва помаже у проналажењу пословних партнера, те пружа подршку развоју предузећа уз помоћ алата развијених од стране Европске комисије.

- Стварање бољих оквирних услова за конкурентност - подржава дјеловања у циљу побољшавања оквирних услова у којима послују предузећа и подстиче развој кластера свјетске класе у ЕУ. Циљеви програма укључују бржу дигитализацију пословне заједнице и промоцију е-вјештина и е-лидерства.

- Подстицање предузетништва кроз низ активности којима се подржава спровођење Акционог плана за предузетништво 2020 (размјене, истраживања, пилот-пројекте и сл.).

Све детаљне информације je на сљедећем линку:
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/


Грантови за Мале акције Амбасаде Швајцарске

slika

Стратегија сарадње Швајцарске у БиХ усредсређује се на велике, дугорочне програме. У циљу давање подршке комплементарним иницијативама, Амбасада Швајцарске у БиХ може додатно (су)финансирати пројекте домаћих организација кроз грантове за Мале акције.
Циљ грантова за Мале акције је пружање подршке иновативним, малим и друштвено релевантним интервенцијама ограниченог трајања које доприносе постизању резултата наведених у швајцарској стратегији за сарадњу са БиХ за период 2017-2020. Постоји значајан потенцијал за додатну вриједност у Малим акцијама када се идентификују аутентични, креативни пројекти са могућим видљивим учинцима, те када је потребно испробати нова локална партнерства.
Мале акције могу имати велику видљивост и/или имати симболичан карактер, па су стога атрактивне за - дјелимично - финансирање од стране Швајцарске. Осим тога могу имати и катализаторски карактер за подржавање продора нових идеја или приступа, а могу бити заснованe и на потврђеним искуствима и праксама завршених пројеката (капитализација).
Амбасада је усредсређена на пружање подршке пројектима у свим дијеловима БиХ.

Пријаве
Амбасада моли заинтересоване да прво прочитају критеријуме прихватљивости и услове на сљедећем линку
Подносиоци пријаве могу послати електронске примјерке уредно попуњеног обрасца за пријаву и приложеног обрасца буџета на електронску адресу уз навођење предмета: „Application to the Small Actions“ (Пријава за Мале акције).
Пријаве са траженим доприносом у износу од 40.000 КМ или у већем износу морају се поднијети на енглеском језику, а остале пријаве се могу поднијети било на енглеском било на званичним језицима у БиХ.
Свака организација или установа може добити средства само за један пројекат у текућој фази Малих акција Амбасаде (2017 - јануар 2019).
Детаљне информације су на линку: https://www.eda.admin.ch/countries/bosnia-and-herzegovina/bs/home/razvojna/projekti/small-actions.html


 

Јавни позив Амбасаде Јапана отворен током цијеле године

slika

ГАГП је фокусиран на подршку локалним заједницама, односно директно становништву.
У оквиру ГАГП, грантови се додјељују јавним институцијама (општинама и општинским јавним п​редузећима), основним школама, домовима здравља или организацијама цивилног друштва које спроводе релативно мале пројекте.

Унутар програма ГАГП Јапан подржава широк спектар пројеката који се базирају на основне људске потребе, као и који се базирају на сигурност. У Босни и Хецеговини већина пројеката који се имплементирају унутар ГАГП спада у сљедеће категорије:
- Помоћ активностима за деминирање
- Јавно здравство
- Образовање
- Социјална заштита
- Рурални развој

Прихватљиви апликанти су: јавне институције (општине и општинска јавна п​редузећа), основне школе, домови здравља и локалне и међународне организације цивилног друштва.

Максималан износ расположивих средстава по пројекту је приближно 156 000 КМ.

Апликација се може доставити током цијеле године.

​Више информација на:
http://www.bosnia.emb-japan.go.jp/BHS/EconomicGAGP.html


 

Јавни позив за доставу пројектних приједлога за кориштење средстава Chаllenge фонда

slika

Уколико сте предузетни и иновативни, препознајете могућности и прилике за развој нових производа, услуга или унапређење постојећих процеса, којима можете унаприједити своје пословање или омогућити приступ ширим друштвеним групама, онда Challenge фонд представља правог партнера за сарадњу и подршку у реализацији ваших иновативних идеја.
Износи средстава из Challenge фонда који могу бити додјељени прихватљивим корисницима:
- за Старт ап који су регистровани најмање 6 мјесеци и не старије од 2 године до дана објаве овог позива (28.02.2018. године), максималан износ гранта је 10.000 евра
- за привредне/пословне субјекте старије од 24 мјесеца, максималан износ гранта је 30.000 евра

Апликанти морају обезбједити минимално властито учешће од 50% укупне вриједности предложеног пројекта. Период имплементације пројекта не може трајати дуже од 12 мјесеци. Све предложене пријаве биће оцијењене у складу са три основна критерија:
1. Иновативност пословне идеје
2. Изводљивост и одрживост пословне идеје
3. Друштвена корист

Апликације на овај позив морају бити поднесене у електронској форми у складу с упутствима која се налазе у документу Водич/Смјернице за апликанте. Овај документ је саставни дио Апликационог пакета којег можете преузети овдје, а у којем се поред споменутог водича налазе и упутства за аплицирање на електронски систем за аплицирање и евалуацију (eMSAE) као и офлајн апликациона форма (Word i Excel фајл) која служи као помоћ приликом припреме апликације. Само апликације достављене путем електронске форме, која се налази на www.c2c.ba ће бити узете у разматрање, док се штампане апликације или апликације достављене мејлом неће разматрати.

Рок за подношење апликација је 10. април 2018. године.

Детаљне информације на сљедећем линку.


SHL - Позив за финансијску подршку и организовање корисних активности у локалној заједници

slika

Фонд омладинског ангажмана нуди прилику свим младима из Босне и Херцеговине, посебно онима без искуства у омладинском ангажману, да се пријаве за финансијску и менторску подршку како би организовали активности у својим локалним заједницама. За финансијска средства у износу до 4.000 КМ могу се пријавити омладинске и/или невладине организације, неформалне омладинске групе и појединци. Идеје и активности с којима се пријављују требају бити усмјерене на младе од 14 до 28 година, те доприносити развоју локалне заједнице, школа или младих у тој заједници. Током прошле године SHL је подржао реализацију 47 пројеката из свих дијелова Босне и Херцеговине. Више инфо на www.shl.ba.

Пријаве се могу слати током цијеле године на емаил [email protected]. Одлуке о подржаним идејама доносе се квартално, а Фондација SHL ће вас информисати о статусу ваше пријаве. За наредни круг, пријаве се могу слати до 31.03.2018. године у форми FOA пријавног обрасца који се може пронаћи на њеб страници www.shl.ba.


Конкурс за суфинансирање пројеката организација из дијаспоре Министарства спољних послова Србије

slika

Министарство спољних послова, Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, расписује Конкурс за суфинансирање пројеката који својим квалитетом доприносе очувању и јачању веза матичне државе и дијаспоре, који ће трајати од 12. до 30. марта 2018. године.

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката који имају за циљ:
1) употребу, учење, чување и неговање српског језика и ћириличког писма, чување и неговање српског културног, етничког, језичког и верског идентитета;
2) унапређење економске сарадње Републике Србије и дијаспоре.

На конкурсу учествују пројекти који се могу сврстати у једну од следећих ОБЛАСТИ:
На пријавном формулару обавезно је назначити област скраћеном формулацијом области.
- Подршка организацији школа, кампова и едукативних радионица намењених дечјем и омладинском узрасту – скраћено: ШКОЛЕ.
- Подршка изради и аквизицији уџбеника, књига и дидактичких средстава намењених школама и библиотекама Срба изван матичне државе – скраћено: КЊИГЕ.
-
Подршка организовању манифестација, омладинско – спортских и културно – уметничких догађаја и приредби у иностранству и матичној држави– скраћено: МАНИФЕСТАЦИЈЕ.
- Подршка пројектима медија, медијске писмености и дигиталне комуникације који су намењени Србима изван матичне државе – скраћено: КОМУНИКАЦИЈА.
- Подршка пројектима издавачке и књижарске делатности који јачају везе и матичне државе и Срба у иностранству – скраћено: ИЗДАВАШТВО.
- Подршка пројектима који доприносе заштити права и интереса држављана Р. Србије и Срба изван матичне државе (правна помоћ, статусна подршка у матичној и држави пријема, подршка организовању, истраживања) – скраћено: СТАТУС.
- Подршка пројектима који доприносе унапређењу економске сарадње Р. Србије и Срба изван матичне државе – скраћено: ЕКОНОМИЈА.

Право учешћа на конкурсу имају:
1) организације, удружења грађана припадника српске заједнице у иностранству;
2) регистрована удружења грађана са седиштем у Републици Србији.

Право учешћа на конкурсу немају:
1) директни или индиректни корисници буџетских средстава;
2) појединци;
3) привредни субјекти.

Детаљне информације на линку.


Конкурс за финансирање научно-истраживачких радова у академској 2017/2018 години

slika

На основу члана 9. Одлуке о стипендирању и награђивању ученика и студената („Службени гласник општине Бијељина“, број 14/06) и члана 29. Правилника о критеријумима и поступку за стипендирање студената и ученика, финансирање научноистраживачког рада и награђивање ученика и наставника („Службени гласник Града Бијељина“, број 21/06, 27/07, 22/09 и 23/13) Градоначелник Града Бијељине, р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА У АКАДЕМСКОЈ 2017/2018 ГОДИНИ

 

УСЛОВИ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ФИНАНСИРАЊА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА

Право учешћа на Конкурсу имају кандидати којима су научно-наставна вијећа факултета или универзитета у Босни и Херцеговини или иностранству одобрила наслов и одредило термин одбране магистарског рада, његовог еквивалента или докторске тезе у академској 2017/2018. години.
Услов за одабир завршног научноистраживачког рада (магистарски рад, његов еквивалент и докторска теза) који ће се финансирати из буџета Града Бијељина у академској 2017/2018. години је да рад својом структуром и научним дометом може доприњети развоју Града Бијељина, да је одбрану рада одобрило и одредило термин одбране  научно-наставно вијеће универзитета или факултета у Босни и Херцеговини или иностранству, да кандидат по истом основу не користи односно није користио средства Министарства науке и технологије Републике Српске, другог државног органа или установе у Босни или Херцеговини и иностранству и да је кандидат на основном студију постигао најмању просјечну оцјену 8,00.
Кандидати за финансирање израде магистарског рада у тренутку конкурисања не могу бити старији од 34 године.
Кандидати за финасирање израде докторске тезе у тренутку конкурисања не могу бити старији од 38 години.
Изузетно од два претходна става, Градоначелник Града Бијељине на приједлог комисије за одабир научноистраживачких радова који ће се финансирати из буџета Града Бијељина у текућој академској години, може донијети одлуку о додјели средстава кандидатима који су старији од 34, односно 38 година, уколико се процијени да је магистарски рад, његов еквивалент или докторска теза од посебног значаја за развој локалне заједнице.
Предност приликом одобравања финансирања завршних научноистраживачких радова имаће кандидати који су запослени на факултету, научноистраживачком институту у саставу универзитета и кандидати запослени у институту од посебног интереса који није у саставу универзитета, а који учествују у наставном и научноистраживачком раду у матичној установи.
Одлуку о одабиру завршних научноистраживачких радова који ће се финансирати из буџета Града Бијељина, донијеће Градоначелник Града Бијељине, на приједлог Комисије за провођење поступка одабира научноистраживачких радова који ће се финансирати из буџета Града Бијељине у академској 2017/2018. години.

II  БРОЈ И ВРСТА ЗАВРШНИХ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ

У академској 2017/2018. години финансираће се израда:
- 1 (једне) докторске тезе и
- 2 (два) магистарска рада или његова еквивалента
Финансираће се израда завршних научноистраживачких радова који својом структуром и научним дометом могу доприњети развоју и који су од значаја за  Град Бијељину.

Комплетар текст Конкурса на линку.