Документи

Планска документа

План промоције привредних потенцијала и погодности Града Бијељина
0.64 MB
План енергетског развоја
7.3 MB
Општински план управљања отпадом Бијељина 2011-2016.
1.82 MB
Акциони план запошљавања Града Бијељина за 2015. годину
0.47 MB
Акциони план о енергетској одрживости Општине Бијељина
2.87 MB
Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2015. годину
3.68 MB
Годишњи план јавних набавки Града Бијељина у 2015.
8.59 MB