Документи

Планска документа

Стратегија локалног развоја Града Бијељина 2014-2023, ревидована за период 2019-2023.
3.63 MB
Годишњи план јавних набавки за 2019. годину
0.63 MB
Програм изградње комуналне инфраструктуре на територији Града Бијељина за 2018. годину
5.63 MB
Годишњи план јавних набавки Града Бијељина у 2018.
0.68 MB
План промоције привредних потенцијала и погодности Града Бијељина за 2018. годину
0.38 MB
План промоције привредних потенцијала и погодности Града Бијељина за 2017. годину
0.64 MB
План енергетског развоја
7.3 MB
Општински план управљања отпадом Бијељина 2011-2016.
1.82 MB
Акциони план о енергетској одрживости Општине Бијељина
2.87 MB