Документи

Стратегија развоја туризма Града Бијељина 2012-2017.

Ова Стратегија је резултат тимског рада члановa радне групе Општине Бијељина, Регионалног центра за животну средину и консултантске фирме MAXIMA CONSULTING из Београда.

Стратегија развоја туризма Општине Бијељина за период 2012-2017. године реализује се у оквиру пројекта ''Образовање за одрживи развој на Западном Балкану'', који финансира Министарство спољних послова Финске. Регионални центар за животну средину (REC) је у оквиру овог пројекта покренуо програм подизања капацитета општинских/градских управа, као и пружања подршке у погледу израде стратегија за локални одрживи развој, али и других стратешких докумената или њихових акционих планова. У пројекат је укључено 25 општина из слива ријеке Дрине (из Србије, БиХ и Црне Горе),  којим је REC желио да пружи практичну, структурисану подршку кроз серију тренинга, техничке подршке и планирања. 

Општина Бијељина приступила је изради документа Стратегија развоја туризма Општине Бијељина за период 2012-2017. године, на основу Стратегије развоја општине Бијељина до 2015. године и Стратегије развоја туризма Републике Српске за период 2011-2020. године.

Стратегија развоја туризма Општине Бијељина резултат је вишемјесечног рада представника јавног, приватног и цивилног сектора у Општини, као битних актера у области туризма, уз заједничко планирање и одговорност за властити развој.

Радна група за израду Стратегије развоја туризма Општине Бијељина спровела је теренска истраживања туристичког сектора, обавила консултације са стручњацима из ове области, ресорним министарством, те приступила изради овог стратешког документа. Да би се испитале потребе туристичког сектора и добило мишљење о томе шта је неопходно промијенити, унаприједити и побољшати у даљем развоју туристичке дјелатности, спроведена је анкета међу кључним актерима туристичке привреде. Нацрт Стратегије био је представљен на јавним скуповима – презентацијама, као и на интернет-страници општине Бијељина, тако да су сви заинтересовани актери из области могли да упуте своје приједлоге, примједбе и сугестије. Све оправдане и прихватљиве примједбе и сугестије, Радна група је укључила у коначан текст Стратегије.

Стратегијом развоја туризма Општине Бијељина приказано је тренутно стање о овој области, обухватањем свих потенцијалних простора у Општини који могу имати одређену туристичку вриједност. Дефинисани су кључни проблеми и могућности за даљи развој, заједнички је дефинисана стратешка визија Бијељине као атрактивне туристичке дестинације, те утврђени циљеви развоја. Након тога се приступило планирању прихватљивих и реалних програма и пројеката, као и утврђивању приоритета у области развоја туристичке дјелатности. Именовани су носиоци будућих пројеката и утврђен оквирни буџет неопходан за њихову реализацију.

Коначан успјех ове стратегије мјериће се степеном њене реализације у смислу броја квалитетних пројеката, повећања туристичке понуде, повећаног броја туриста, бољег рада субјеката туристичке привреде, пораста прихода и коначно кроз побољшање животног стандарда и квалитета живота грађана.

Стратегија развоја туризма Града Бијељина 2012-2017.
1.79 MB