Документи

Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације

Стратегија интегрисаног развоја 2014 - 2023.године (Стратегија) је кључни стратешкоплански документ Града Бијељина, који треба да подстиче будући раст и развој заједнице. Стратегија развоја обухвата друштвену и економску сферу, али и аспекте заштите и побољшања животне средине и простора. Стратегија је израђена као оквир за дефинисање заједничких циљева, подстицања локалних снага, али и као одговор на изазове будућег развоја Града и свеукупног живота у њему.

Битно је нагласити да Стратегија обухвата и листу приоритетних програма и пројеката у сваком сектору, а који омогућавају досезање постављених циљева путем провођења оперативних активности, чиме се ствара основа за свеукупну имплементацију Стратегије.

Документи за преузимање:

Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2021-2023. година - Закључак о усвајању
0.47 MB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2021-2023. година - План
0.17 MB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2020-2022. година - Закључак о усвајању
0.26 MB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2020-2022. година - План
0.19 MB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2019-2021. година - Закључак о усвајању
0.47 MB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2019-2021. година - План
0.16 MB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2019-2021. година - Сажетак
1.69 MB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2018-2020. година - Закључак о усвајању
0.46 MB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2018-2020. година - План
0.32 MB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2018-2020. година - Сажетак
0.6 MB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2017-2019. година - Закључак о усвајању
0.23 MB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2017-2019. година - План
0.72 MB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2017-2019. година - Сажетак
3.15 MB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2016-2018. година - Закључак о усвајању
0.54 MB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2016-2018. година - План
0.32 MB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период 2016-2018. година - Сажетак
0.09 MB