Документи

Извјештаји о остварењу годишњег плана имплементације

Извјештај о имплементацији Стратегије интегрисаног развоја Града Бијељина (2014-2023. годинa) има за циљ да покрене све битне актере на размишљање и допринос бољем доношењу одлука о реализацији стратешких приоритета економског развоја, друштвеног развоја и заштите животне средине, у оквиру дефинисанa 4 стратешка циља, као и 16 секторских циљева.

Документи за преузимање:

Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2020. годину
0.49 MB
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2020. годину
0.4 MB
Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2019. годину
0.47 MB
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2019. годину
0.3 MB
Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2018. годину
0.44 MB
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2018. годину
0.25 MB
Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2017. годину
0.44 MB
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2017. годину
1.28 MB
Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2016. годину
0.46 MB
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2016. годину
0.99 MB
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2015. годину
1.15 MB
Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2014. годину
0.35 MB
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2014. годину
0.51 MB