Документи

Планови рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције (у даљем тексту: Одсјек за ЛЕР и ЕИ) је организациона јединица која је до фебруара 2018. године дјеловала у оквиру Кабинета Градоначелника, а од фебруара исте године функционише као самостални Одсјек и по свом опису послова најближи је дјелокругу рада Јединице за управљање развојем. Ово је кровна организациона јединица која координира планирање и реализацију пројеката и стога активно сарађује са свим одјељењима у оквиру Градске управе Града Бијељина и задужена је за вођење процеса идентификације пројеката, њихову припрему и реализацију. Један од значајних задатака Одсјека за ЛЕР и ЕИ јесте и окупљање свих битних актера у заједници и сарадња са њима, као и успостављање и вођење јавно-приватног дијалога.

Одсјек за ЛЕР и ЕИ такође је задужен за пројекте модернизације локалне самоуправе, путем увођења електронске управе и квалитетних услуга за грађане и пословни сектор, као и спровођење бројних пројеката и мјера које се односе на унапређење економског, друштвеног и културног живота. Специфична задужења обухватају и бригу о пројектима који се односе на енергетску ефикасност. Све наведено објашњава и разнородност пројеката којима се бави Одсјек за ЛЕР и ЕИ.

Документи за преузимање:

План рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2019. годину
1.26 MB
План рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2018. годину
1.06 MB
План рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2017. годину
1.45 MB
План рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2016. годину
0.88 MB
План рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2015. годину
0.17 MB