Документи

А.Д. Комуналац

slika

АД "КОМУНАЛАЦ" БИЈЕЉИНА

Улица Милоша Црњанског 20
76300 Бијељина

Teлефон: +387 (0)55 210 147 (централа)
Факс: +387 (0)55 206 601

Адреса електронске поште: [email protected], [email protected]
Интернет-страница: www.komunalacbn.com

Пословне јединице:
Служба пијаце, Улица Саве Ковачевића бб, телефон: +387 (0)55 204 821
Служба за гробљанске услуге, Улица Милоша Црњанског 7, телефон +387 (0)55 204 821
Служба комуналних услуга, Улица Мачванска бб, телефон +387 (0)55 204 821
Служба одржавања градског зеленила, Тиршова улица бб, телефон +387 (0)55 206 034

Извјештај о раду А.Д. Комуналац за 2017. годину
2.54 MB
Извјештај о раду за 2016. годину и план рада за 2017. годину А.Д. Комуналац
3.58 MB
Извјештај о раду А.Д. Комуналац за 2015. годину
1.93 MB