Документи

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције

slika

Адреса:
​Карађорђева улица 4
76300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55 233 132

Шеф Одсјека
Анкица Тодоровић
е-mail: [email protected][email protected]ina.org.

У Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције обављају се сљедећи послови:
•    праћење реализације Стратегије развоја Града и других стратешких планова и програма посебно у дијелу координације активности, прикупљања, праћења и анализе података по свим сегментима развоја, живота и рада у Граду,
•    обавјештавањe грађана, удружења и привредних субјеката о реализацији стратешких циљева и стратешких планова и пројеката,
•    обављање послова јединице за локални економски развој Града,
•    интегрисање пројектних идеја Аграрног фонда, Агенције за мала и средња предузећа, Туристичке организације Града, јавних предузећа и установа и других институција у сврху економског и друштвеног развоја Града,
•    подношење иницијатива органима Града за израду и реализацију пројеката из домена локалног економског и друштвеног развоја,
•    идентификација пројеката, стручна разрада и успостављање електронске базе података,
•    пружањe стручнe и техничкe подршке, припреме, кандидовања и праћења реализације пројеката од значаја за привредни, друштвени и културни развој Града, 
•    послови везани за пројекте европских интеграција,
•    анализа регулативе ЕУ у вези са функционисањем локалних заједница,
•    успостављање комуникације са представницима међународних агенција, владиних и невладиних организација и других међународних субјеката са сједиштем у БиХ и региону,
•    припрема и кандидовање пројеката у склопу предприступних фондова ЕУ (ИПА и други фондови)
•    прикупљање података, израда регистра, израда планова и процедура везаних за енергетску ефикасност, активности на спровођењу енергетских прегледа и повећања енергетске ефикасности потрошње енергије, активности на успостави система праћења потрошње енергије путем софтверске платформе, спровођење пројеката, односно конкретних мјера повећања енергетске ефикасности у зградама и осталој инфраструктури у власништву Града, те промовисање енергетске ефикасности и подстицање пројеката енергетске ефикасности
•    други послови из дјелокруга рада по налогу Градоначелника.

Теоријска обука у Техничкој школи Михајло Пупин” Бијељина
1.65 MB
Групе за обављање обука у склопу Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“
4.39 MB
Пројекти који су активни или реализовани од 2010. године
0.03 MB
Листа учесника Обуке предузећа о писању приједлога пројеката и пословних планова
0.06 MB
Каталог потенцијала за јавно - приватно партнерство
2.21 MB
Анализа тржишта рада и средњих стручних школа на подручју Града Бијељина
2.61 MB
Извјештај о раду Одсјека за локални економски развој и европске интеграције за 2015. годину
0.65 MB
Анализа спроведене анкете - комуналне услуге
0.66 MB
Анализа резултата анкете приватног сектора о условима пословања на подручју Града Бијељина
0.43 MB
Анкета о тржишту радне снаге
0.18 MB
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације стратегије развоја Града Бијељина за 2014. годину
0.72 MB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2014. годину
0.35 MB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2013. годину
2.78 MB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2012. годину
2.57 MB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2011. годину
0.17 MB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за период јануар-октобар 2010.године
0.14 MB
Презентација рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ
1.48 MB