Документи

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције

 • Анкетирање грађана
 • Пројекти Одсјека за ЛЕР и ЕИ
 • Извјештаји о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ
 • Планови рада Одсјека за ЛЕР и ЕИ
 • Стратегија развоја Града Бијељина 2014-2023. година
 • Адреса:
  Карађорђева улица 4
  76 300 Бијељина

  Телефон: 
  +387 (0)55 233 132, +387 (0)55 233 169

  Адреса електронске поште:
  [email protected][email protected]

  Шеф Одсјека: Анкица Тодоровић


  У Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције обављају се следећи послови:
  - праћење и реализација Стратегије развоја Града и других са њом повезаних стратешких планова и програма посебно у дијелу координације активности, прикупљања, праћења и анализе података по свим сегментима развоја, живота и рада у Граду,
  - послове идентификације, стручне разраде и успостављања електронске базе података,
  - обавјештавање грађана, удружења и привредних субјеката о реализацији стратешких циљева и стратешких планова и пројеката,
  - пружање стручнe и техничкe подршке, припреме, кандидовања и праћења реализације пројеката од значаја за привредни, друштвени и културни развој Града,
  - послови везани за пројекте европских интеграција,
  - СЕАП односно активности и послови везани за енергетску ефикасност и провођење Акционог плана о енергетској одрживости општине/града Бијељина,
  - други послови који се посебним актом ставе у дјелокруг рада.


   

  Презентација Одсјека за локални економски развој и европске интеграције
  43.12 MB
  База пројеката - Одсјек за ЛЕР и ЕИ
  0.03 MB