Документи

Одсјек за локални економски развој и европске интеграције

Адреса:
Карађорђева улица 4
76 300 Бијељина

Телефон: 
+387 (0)55 233 132, +387 (0)55 233 169

Адреса електронске поште:
[email protected][email protected]

Шеф Одсјека: Анкица Тодоровић


У Одсјеку за локални економски развој и европске интеграције обављају се следећи послови:
- праћење и реализација Стратегије развоја Града и других са њом повезаних стратешких планова и програма посебно у дијелу координације активности, прикупљања, праћења и анализе података по свим сегментима развоја, живота и рада у Граду,
- послове идентификације, стручне разраде и успостављања електронске базе података,
- обавјештавање грађана, удружења и привредних субјеката о реализацији стратешких циљева и стратешких планова и пројеката,
- пружање стручнe и техничкe подршке, припреме, кандидовања и праћења реализације пројеката од значаја за привредни, друштвени и културни развој Града,
- послови везани за пројекте европских интеграција,
- СЕАП односно активности и послови везани за енергетску ефикасност и провођење Акционог плана о енергетској одрживости општине/града Бијељина,
- други послови који се посебним актом ставе у дјелокруг рада.


 

Презентација Одсјека за локални економски развој и европске интеграције Градске управе Града Бијељина
7.34 MB
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2018. годину
1.53 MB
Закључак о усвајању Извјештаја о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2018. годину
0.44 MB
Закључак о усвајању годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2019. годину
0.47 MB
Трогодишњи индикативни финансијски план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период од 2019-2021. године
1.69 MB
Закључак о усвајању трогодишњег индикативног финансијског плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за период од 2019-2021. године
0.47 MB
Годишњи план имплементације Стратегије развоја Града Бијељина за 2019. годину
1.44 MB
Извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2016. годину
10.42 MB
Извјештај о раду Одсјека за ЛЕР и ЕИ за 2017. годину
1.02 MB
База пројеката - Одсјек за ЛЕР и ЕИ
0.03 MB
Supplier profile template_CEE2018
0.6 MB
BME CEE Procurement & Supply 2018
2.81 MB
Теоријска обука у Техничкој школи Михајло Пупин” Бијељина
1.65 MB
Групе за обављање обука у склопу Пројекта „Континуираном институционалном сарадњом до одрживих радних мјеста у Бијељини“
4.39 MB
Листа учесника Обуке предузећа о писању приједлога пројеката и пословних планова
0.06 MB
Каталог потенцијала за јавно - приватно партнерство
2.21 MB
Анализа тржишта рада и средњих стручних школа на подручју Града Бијељина
2.61 MB
Извјештај о раду Одсјека за локални економски развој и европске интеграције за 2015. годину
0.65 MB
Анализа спроведене анкете - комуналне услуге
0.66 MB
Анализа резултата анкете приватног сектора о условима пословања на подручју Града Бијељина
0.43 MB
Анкета о тржишту радне снаге
0.18 MB
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације стратегије развоја Града Бијељина за 2014. годину
0.72 MB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2014. годину
0.35 MB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2013. годину
2.78 MB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2012. годину
2.57 MB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за 2011. годину
0.17 MB
Извјештај о раду Одсјека за развојне пројекте и европске интеграције за период јануар-октобар 2010.године
0.14 MB