Документи

Агенција за развој малих и средњих предузећа

 • Извјештаји и програми рада Агенције за развој МСП
 • Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина

  slika

  Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина
  Улица Меше Селимовића 2
  76 300 Бијељина

  Телефон/факс: +387 55 204 024

  E-mail: [email protected]
  Интернет-страница: www.agencijamsp.com

  Агенцију за развој малих и средњих предузећа општине Бијељина основала је Скупштина општине Бијељина 2006. године. Агенција је формирана у складу са Законом о развоју малих и средњих предузећа, у циљу афирмације предузетништва односно приватног сектора.

  Основни задатак Агенције је стварање услова за развој малих и средњих предузећа (МСП) на територији Града Бијељина пружањем директне подршке привредницима и пружањем квалитетних пословних услуга.

  ФУНКЦИЈЕ АГЕНЦИЈЕ:

  - Активности усмјерене на пружање помоћи приликом оснивања и почетка рада малих и средњих предузећа
  израда пословног плана
  пружање услуга за дефинисање циљног тржишта и циљних корисника
  информисање о правном оквиру пословања и регистрације предузећа
  израда оснивачких и других докумената
  информисање о доступним изворима финансирања

  - Подршка постојећим-регистрованим предузећима
  израда нових и ажурирање постојећих пословних маркетинг планова
  промоција МСП-а и учешће на сајмовима
  подршка при увођењу система менаџмент квалитета према серији ISO стандарда и HCCP-а.
  подршка развојним пројектима.

  - Остале функције агенције:
  Израда информативних брошура, водича са корисним информацијама за потенцијалне и постојеће привреднике
  Формирање предузетничке библиотеке у циљу пружања инфо-подршке привредницима
  Идентификација, прикупљање, припрема, израда и учешће на тендерима за пројекте из свих области, који ће омогућити кредите и донације за развој МСП-а и приватног сектора
  Праћење прописа и мјера Владе РС које се односе на субвенције, регресирање и подстицај појединих привредних дјелатности, као и међународних грантова за подстицај, те пружање помоћи корисницима да остваре право на њих.

  ЦИЉЕВИ АГЕНЦИЈЕ:

  - оснивање нових малих и средњих предузећа
  - стварање нових радних мјеста
  - запошљавање младих стручњака
  - реализација нових инвестиција
  - увођење пореских олакшица
  - побољшање рада МСП-а
  - повећање животног стандарда.

  Све активности коју обавља Агенција су транспарентне - сви подстицаји иду преко јавних позива у којим су дефинисани критеријуми за аплицирање пројеката.

  Сви подстицаји иду у смјеру развоја и афирмације предузетништва односно приватне иницијативе.

  Пројекти морају да садржавају развој производа односно прерађивачке капацитете, извозну компоненту, запошљавање, увођење нових технологија, еколошку прихватљивост.

  Документи за преузимање:

  Правилник о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средњих предузећа и предузетништва
  0.38 MB
  Статут
  0.14 MB
  Правилник о начину и условима остваривања субвенција за подстицај развоја МСП-а и самосталних предузетника
  0.12 MB