Документи

Агенција за развој малих и средњих предузећа

Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина

slika

Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина
Улица Меше Селимовића 2
76 300 Бијељина

Телефон/факс: +387 55 204 024

E-mail: [email protected]
Интернет-страница: www.agencijamsp.com

Агенцију за развој малих и средњих предузећа општине Бијељина основала је Скупштина општине Бијељина 2006. године. Агенција је формирана у складу са Законом о развоју малих и средњих предузећа, у циљу афирмације предузетништва односно приватног сектора.

Основни задатак Агенције је стварање услова за развој малих и средњих предузећа (МСП) на територији Града Бијељина пружањем директне подршке привредницима и пружањем квалитетних пословних услуга.

ФУНКЦИЈЕ АГЕНЦИЈЕ:

- Активности усмјерене на пружање помоћи приликом оснивања и почетка рада малих и средњих предузећа
израда пословног плана
пружање услуга за дефинисање циљног тржишта и циљних корисника
информисање о правном оквиру пословања и регистрације предузећа
израда оснивачких и других докумената
информисање о доступним изворима финансирања

- Подршка постојећим-регистрованим предузећима
израда нових и ажурирање постојећих пословних маркетинг планова
промоција МСП-а и учешће на сајмовима
подршка при увођењу система менаџмент квалитета према серији ISO стандарда и HCCP-а.
подршка развојним пројектима.

- Остале функције агенције:
Израда информативних брошура, водича са корисним информацијама за потенцијалне и постојеће привреднике
Формирање предузетничке библиотеке у циљу пружања инфо-подршке привредницима
Идентификација, прикупљање, припрема, израда и учешће на тендерима за пројекте из свих области, који ће омогућити кредите и донације за развој МСП-а и приватног сектора
Праћење прописа и мјера Владе РС које се односе на субвенције, регресирање и подстицај појединих привредних дјелатности, као и међународних грантова за подстицај, те пружање помоћи корисницима да остваре право на њих.

ЦИЉЕВИ АГЕНЦИЈЕ:

- оснивање нових малих и средњих предузећа
- стварање нових радних мјеста
- запошљавање младих стручњака
- реализација нових инвестиција
- увођење пореских олакшица
- побољшање рада МСП-а
- повећање животног стандарда.

Све активности коју обавља Агенција су транспарентне - сви подстицаји иду преко јавних позива у којим су дефинисани критеријуми за аплицирање пројеката.

Сви подстицаји иду у смјеру развоја и афирмације предузетништва односно приватне иницијативе.

Пројекти морају да садржавају развој производа односно прерађивачке капацитете, извозну компоненту, запошљавање, увођење нових технологија, еколошку прихватљивост.


 

Статут
0.14 MB
Програм рада Агенције за развој малих и средњих предузећа за 2015. годину
0.23 MB
Правилник о начину и условима остваривања субвенција за подстицај развоја МСП-а и самосталних предузетника
0.12 MB
Извјештај о раду Агенције за развој малих и средњих предузећа за 2014. годину
0.22 MB
Програм рада Агенције за развој малих и средњих предузећа за 2017. годину
0.22 MB
Програм рада Агенције за МСП за 2014. годину
3.43 MB
Извјештај о раду Агенције за 2016. годину
0.21 MB
Програм рада Агенције за развој малих и средњих предузећа за 2016. годину
0.61 MB