Документи

Агенција за развој малих и средњих предузећа

Агенција за развој малих и средњих предузећа

slika


Агенција за развој малих и средњих предузећа Града Бијељина
Улица Меше Селимовића 2
76 300 Бијељина

Телефон/факс: +387 55 204 024

E-mail: [email protected]
Интернет-страница: www.agencijamsp.com

Агенцију за развој малих и средњих предузећа општине Бијељина основала је Скупштина општине Бијељина 2006. године. Агенција је формирана у складу са Законом о развоју малих и средњих предузећа, у циљу афирмације предузетништва односно приватног сектора.

Основни задатак Агенције је стварање услова за развој малих и средњих предузећа (МСП) на територији Града Бијељина пружањем директне подршке привредницима и пружањем квалитетних пословних услуга.

ФУНКЦИЈЕ АГЕНЦИЈЕ:

 1. Активности усмјерене на пружање помоћи приликом оснивања и почетка рада малих и средњих предузећа
  • израда пословног плана
  • пружање услуга за дефинисање циљног тржишта и циљних корисника
  • информисање о правном оквиру пословања и регистрације предузећа
  • израда оснивачких и других докумената
  • информисање о доступним изворима финансирања
    
 2. Подршка постојећим-регистрованим предузећима
  • израда нових и ажурирање постојећих пословних маркетинг планова
  • промоција МСП-а и учешће на сајмовима
  • подршка при увођењу система менаџмент квалитета према серији ISO стандарда и HCCP-а.
  • подршка развојним пројектима.
    
 3. Остале функције агенције:
 • Израда информативних брошура, водича са корисним информацијама за потенцијалне и постојеће привреднике
 • Формирање предузетничке библиотеке у циљу пружања инфо-подршке привредницима
 • Идентификација, прикупљање, припрема, израда и учешће на тендерима за пројекте из свих области, који ће омогућити кредите и донације за развој МСП-а и приватног сектора
 • Праћење прописа и мјера Владе РС које се односе на субвенције, регресирање и подстицај појединих привредних дјелатности, као и међународних грантова за подстицај, те пружање помоћи корисницима да остваре право на њих.

ЦИЉЕВИ АГЕНЦИЈЕ:

 • оснивање нових малих и средњих предузећа
 • стварање нових радних мјеста
 • запошљавање младих стручњака
 • реализација нових инвестиција
 • увођење пореских олакшица
 • побољшање рада МСП-а
 • повећање животног стандарда.

Све активности коју обавља Агенција су транспарентне - сви подстицаји иду преко јавних позива у којим су дефинисани критеријуми за аплицирање пројеката.
Сви подстицаји иду у смјеру развоја и афирмације предузетништва односно приватне иницијативе.
Пројекти морају да садржавају развој производа односно прерађивачке капацитете, извозну компоненту, запошљавање, увођење нових технологија, еколошку прихватљивост.

Програм рада Агенције за развој малих и средњих предузећа за 2016. годину
0.61 MB
Програм рада Агенције за развој малих и средњих предузећа за 2015. годину
0.23 MB
Извјештај о раду Агенције за развој малих и средњих предузећа за 2014. годину
0.22 MB
Програм рада Агенције за МСП за 2014. годину
3.43 MB