Документи

Аграрни фонд Града Бијељина

slika

Адреса:
Улица Милоша Обилића 51а
76 300 Бијељина

Телефон: + 387 (0)55 206 908, 206 984
Факс: +387 (0)55 206 826

Електронска адреса: [email protected][email protected]

Аграрни фонд Града Бијељина је основан 2008. године ради подршке у рјешавању постојећих проблема и стварању повољнијих услова за бржи опоравак и развој пољопривреде на подручју Града Бијељина.
Аграрни фонд се финансира из градског буџета. Улагања Аграрног фонда у пољопривреду на подручју Града Бијељина односе се на директни подстицај пољопривредним произвођачима на основу њихових уложених средстава у пољопривредну производњу.


Циљеви Аграрног фонда су:
- Омогућавање пољопривредним газдинствима остваривања права на подстицајна средства на што лакши и једноставнији начин,
- Смањење екстензивне производње код произвођача и повећање интензивнијег гајења житарица, поврћа, воћа и других пољопривредних култура,
- Интензиван развој сточарства као базне гране пољопривреде која се наслања на ратарство,
- Повећање квалитета и квантитета производње и постизање оптималног производног окружења на локалном нивоу,
- Остварење већих финансијских ефеката у аграру,
- Остварење већег приноса по јединици површине са што мањим улагањима,
- Предлагање подстицајних мјера на нивоу Града Бијељина.


Развој пољопривреде:
- Подршка развоју повртларске производње у заштићеном простору кроз осавремењивање опреме за заштићени простор, увођење нових сорти и хибрида за остварење што већег пораста квалитета и квантитета производње,
- Подршка развоју ратарске производње кроз кориштење нових технологија, увођење високопродуктивних сорти и хибрида, као и увођење савремене агротехнике,
- Подршка развоју воћарске производње преко увођења нових технологија гајења, сорти и хибрида,
- Подршка развоју сточарске производње - увођењем нових технологија и начина узгоја, развојем висококвалитетних и продуктивних раса, повећањем и проширењем основних стада,
- Подршка за набавку система за наводњавање с циљем остварења већих приноса у примарној пољопривредној производњи.


Развој прехрамбено-прерађивачких капацитета, удружења и пољопривредних задруга:- Подршка развоју прерађивачких капацитета,
- Подршка интересном удруживању пољопривредника,
- Подршка оснивању предузећа у области пољопривреде - подстицању оснивања и развоја пољопривредних задруга.


Рурални развој на територији Града Бијељина:

- Подршка развоју инфраструктуре у руралним подручјима са циљем остварења повезаности, приступачности и лакшег развоја пољопривреде

Документи за преузимање:

Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2015. годину
0.4 MB
Одлука о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2015. години
0.03 MB
План јавних набавки за 2017. годину
0.04 MB
Јавни позив за достављање захтјева за подстицаје пољопривредне производње у 2017. године
0.09 MB
Правилник о условима и начинима подстицаја у пољопривредној производњи за 2017. годину
0.09 MB
ФОРМУЛАРИ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ 2017. ГОДИНЕ
0.1 MB
Спискови исплата подстицаја 2016/2017. година
0.13 MB
Одлука о програму коришћења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2017. години
0.07 MB
Одлука о програму кориштења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2014. години
0.04 MB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2016. са програмом рада за 2017. годину
0.38 MB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2016. са програмом рада за 2017. годину
0.38 MB
Обавјештење о додјели уговора по конкурентском захтјеву TK-I-88/15
1.06 MB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2015. са програмом рада за 2016. годину
0.56 MB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2013. са програмом рада за 2014. годину
0.34 MB
Списак за исплату подстицаја за организовани откуп поврћа и воћа за 2015. годину
0.03 MB
Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2016. годину са обрасцима
0.17 MB
Извјештај о остварењу годишњег плана имплементације Стратегије развоја Града Бијељина (за период 01.01.- 30.04.2015.) - Аграрни фонд
0.28 MB
Списак за исплату подстицаја за подршку сточарству - властити узгој назимица за 2015. годину
0.01 MB
Списак пољопривредних произвођача који су поднијели захтјев у 2015. години за подршку пластеничкој производњи, подршку сточарству и подршку подизању засада
0.02 MB
Списак за исплату подстицаја за 2015. годину - регрес камате из 2015. године
0.03 MB
Одлука о програму коришћења средстава за подстицај пољопривредне производње у 2016. години
0.2 MB
Јавни позив за достављање захтјева за подстицај пољопривредне производње 2016.
0.04 MB
Правилник о начину и условима подстицаја у пољопривредној производњи за 2016. годину са обрасцима
0.17 MB
Списак за исплату подстицаја за 2015. годину - регрес камате из 2015. године
0.03 MB
Извјештај о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2014. са програмом рада за 2015. годину
0.73 MB
Уговор - уговарање вишка и непредвиђених радова приликом реализације уговора подршка изградњи инфраструктуре, додатни уговор на уговор број 208/15 - ЛОТ 1 од 06.08.2015.
0.08 MB
Правилник о раду Аграрног фонда Града Бијељина за 2014. годину
0.13 MB