Документи

Водичи

Процедуре за регистрацију привредног друштва
1.21 MB
Процедуре за регистрацију предузетника
0.16 MB
Процедуре за престанак рада предузетника
0.62 MB
Процедуре за престанак рада предузећа
1.64 MB
Водич за будуће предузетнике
0.58 MB
Потенцијали Бијељине
0.25 MB
Пољопривредни потенцијали Бијељине
7.57 MB
Индустријске зоне Бијељине
0.37 MB
Водич за легализацију бесправно изграђених објеката
0.51 MB
Водич за добијање употребне дозволе
0.25 MB
Водич за добијање локацијских услова
0.24 MB
Водич за добијање грађевинске дозволе
0.24 MB
Водич за инвеститоре, промо летак
0.34 MB
Каталог потенцијала за јавно - приватно партнерство
7.74 MB