Документи

Водичи

Водичи за добијање урбанистичких докумената

slika
Информације о статусу захтјева за издавање дозвола за градњу објекта
0.4 MB
Информације о просторно-планској документацији
0.42 MB
Административне таксе и накнаде у поступку издавања локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе
0.17 MB
Водич за добијање грађевинске дозволе
0.48 MB
Водич за добијање употребне дозволе
0.5 MB
Водич за добијање локацијских услова
0.5 MB
Водич за легализацију бесправно изграђених објеката
0.51 MB
Захтјев за грађевинску дозволу
0.1 MB
Захтјев за исколчење
0.09 MB
Захтјев за легализацију
0.08 MB
Захтјев за локацијске услове
0.1 MB
Захтјев за уклањање објекта
0.09 MB
Захтјев за употребну дозволу
0.09 MB