Документи

Одјељење за просторно уређење

Адреса:
Карађорђева 4,
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55/233-196
Факс: +387 (0)55/211-305

Адреса електронске поште: [email protected].


Одговорна лица за издавање грађевинске дозволе:

 

Одјељење за просторно уређење врши стручне и управне послове из надлежности Града који се односе на:

- припрему просторно-планске документације,
- развојне планове,
- праћење реализације стратешких планова развоја из дјелокруга рада,
- издавање локацијских услова и одобрења за грађење,
- исколчавање објеката,
- техничке прегледе и употребне дозволе изграђених објеката,
- контролу инвестиционо-техничке документације,     
- легализације бесправно изграђених објеката као и друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.


 

Издате грађевинске дозволе у периоду јануар-април 2021. године
0.07 MB
Издате грађевинске дозволе у 2020. години
0.33 MB
Издате грађевинске дозволе у 2019. години
0.17 MB
Анализа процеса издавања грађевинских дозвола у 2019. години
0.03 MB
Анализа процеса издавања грађевинских дозвола у 2018. години
1.51 MB
Издате грађевинске дозволе у 2018. години
0.34 MB
Сажетак годишњих извјештаја комуналних предузећа
0.71 MB
Списак издатих грађевинских дозвола у 2017. години
4.49 MB
Анализа процеса издавања грађевинских дозвола у 2017. години
1.31 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за децембар 2016. године
3.47 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за новембар 2016. године
2.38 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за октобар 2016. године
3.57 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за септембар 2016. године
6.36 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за август 2016. године
3.54 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за јул 2016. године
3.12 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за јун 2016. године
3.51 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за мај 2016. године
5.93 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за април 2016. године
6 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за март 2016. године
3.6 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за фебруар 2016. године
5.04 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за јануар 2016. године
4.16 MB