Документи

Одјељење за просторно уређење

Адреса:
Карађорђева 4,
76 300 Бијељина

Телефон: +387 (0)55/233-196
Факс: +387 (0)55/211-305

Вршилац дужности начелника одјељења: Миладин Ракић

e-mail: [email protected][email protected].

Одговорна лица за издавање грађевинске дозволе:

Одјељење за просторно уређење врши стручне и управне послове из надлежности Града који се односе на:

  • припрему просторно-планске документације,
  • развојне планове,
  • праћење реализације стратешких планова развоја из дјелокруга рада,
  • издавање локацијских услова и одобрења за грађење,
  • исколчавање објеката,
  • техничке прегледе и употребне дозволе изграђених објеката,
  • контролу инвестиционо-техничке документације,     
  • легализације бесправно изграђених објеката као и друге послове који му се посебним актима ставе у дјелокруг рада.

 

Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за новембар 2016. године
2.38 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за октобар 2016. године
3.57 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за септембар 2016. године
6.36 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за август 2016. године
3.54 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за јул 2016. године
3.12 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за јун 2016. године
3.51 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за мај 2016. године
5.93 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за април 2016. године
6 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за март 2016. године
3.6 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за фебруар 2016. године
5.04 MB
Мјесечни извјештај о издатим грађевинским дозволама за јануар 2016. године
4.16 MB