Документи

Буџет Града Бијељина

Буџет за грађане за 2018. годину
0.37 MB
Буџет Града Бијељина за 2018. годину
1.44 MB
Буџет за грађане за 2017. годину
0.44 MB
Буџет Града Бијељина за 2017. годину
1.42 MB
Буџет за грађане за 2016. годину
8.07 MB
Буџет Града Бијељина за 2016. годину
1.01 MB
Буџет за грађане за 2015. годину
10.74 MB
Буџет Града Бијељина за 2015. годину
0.42 MB
Буџет Града Бијељина за 2014. годину
0.43 MB
Буџет Града Бијељина за 2013. годину
0.24 MB
Буџет Града Бијељина за 2012. годину
0.18 MB
Буџет Општине Бијељина за 2011. годину
0.22 MB
Буџет Општине Бијељина за 2010. годину
0.18 MB
Буџет Општине Бијељина за 2009. годину
0.17 MB