Званична интернет презентација
Град Бијељина
Интернет страница investinbijeljina.org је у припремној фази.

О Г Л А С о јавном излагању нацрта Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градска управа Града Бијељина
Одјељење за просторно уређење
 
Број: 02/2-050-2-479/18
Датум: 31.12.2018. године
 
Одјељење за просторно уређење Градске управе Бијељина на основу члана 47. став (2) Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/13, 106/15 и 3/16) објављује
 
О Г Л А С
о јавном излагању нацрта Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини
 
            Обавјештавају се власници непокретности у обухвату Регулационог плана „Центар града“ у Бијељини и друга заинтересована лица да је нацрт овог документа просторног уређења изложен на јавни увид у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина (Карађорђева улица број 4 I спрат), у просторијама Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина (Карађорђева улица број 33) и галерији Центра за културу у Бијељини у периоду од 21.12.2018. до 21.01.2019. године.
            Појашњења о предложеним планским рјешењима заинтересована лица могу добити током трајања јавног излагања у просторијама Одјељења за просторно уређење Градске управе Града Бијељина и Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина, сваким радним даном од 08 до 15 часова.
            Приједлози, примједбе и мишљења на нацрт плана заинтересована лица могу доставити Одјељењу за просторно уређење Градске управе Града Бијељина путем писарнице и имејла: [email protected] током трајања јавног излагања.
            Детаљније информације, објашњења и помоћ у формулисању примједаба заинтересована лица могу добити у Одјељењу за просторно уређење (соба број 17) и Ј.П. „Дирекција за изградњу и развој града“ Д.О.О. Бијељина (соба број 5).
           
 
 
 
Одјељење за просторно уређење