Званична интернет презентација
Град Бијељина

Одлука о одабиру корисника бесповратних финансијских средстава на име финансијске помоћи самосталним предузетницима у циљу ублажавања посљедица пандемије Корона вируса
Након спроведеног Јавног позива за додјелу подстицајних средстава и окончања жалбених поступака, а на приједлог Комисије за провођење поступка и на основу коначне листе крајњих корисника средстава, Градоначелник Бијељине донио је Одлуку о одабиру корисника бесповратних финансијских средстава на име финансијске помоћи самосталним предузетницима у циљу ублажавања посљедица пандемије Корона вируса.

Комисија је у поступку констатовала да је укупно поднешено 312 пријава, од којих 282 пријаве испуњавају и 30 пријава не испуњава услове из Јавног позива. Износ одобрених бесповратних финансијских средстава на име помоћи по сваком кориснику је 709,00 конвертибилних марака.
 
У прилогу се налазе Одлука о одабиру корисника бесповратних финансијских средстава на име финансијске помоћи самосталним предузетницима у циљу ублажавања посљедица пандемије Корона вируса и Коначна листа крајњих корисника средстава који испуњавају услове из јавног позива са износима одобрених финансијских средстава.